Konstrukcje aluminiowo-szklane i elewacje wentylowane

doradzamy

Oferujemy techniczne doradztwo oparte o wiedzę i doświadczenie

Masz pytania? Potrzebujesz fachowego wsparcia?

skontaktuj się z nami

projektujemy

Oferujemy usługi projektowe w zakresie konstrukcji i elewacji

Masz pytania? Potrzebujesz fachowego wsparcia?

skontaktuj się z nami

liczymy

Oferujemy usługi obliczeniowe w zakresie wszelkich konstrukcji

Masz pytania? Potrzebujesz fachowego wsparcia?

skontaktuj się z nami

nadzorujemy

Oferujemy nadzór prac na wszystkich etapach realizacji

Masz pytania? Potrzebujesz fachowego wsparcia?

skontaktuj się z nami

Dla kogo świadczymy usługi?

 Wykonawców / ArchitektówSystemodawcówInwestorów / Klientów indywidualnych

W przeciągu minionych lat mieliśmy i mamy przyjemność współpracować z wieloma znaczącymi na rynku dużymi firmami z branży aluminiowo-szklanej i biurami architektonicznymi.  Byliśmy i jesteśmy również otwarci na współpracę z małymi firmami wykonawczymi oraz ze zleceniodawcami indywidualnymi.

Na naszej liście realizacji znajdują się:

 • duże i prestiżowe projekty - zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi realizacjami, w których braliśmy udział w naszym portfolio
 • małe realizacje projektowe i projektowo-wykonawcze, jak: ogrody zimowe, zabudowy basenów, balkonów, świetliki, daszki, balustrady
 • obiekty specjalistyczne - takie jak konstrukcje silosów, wózki nośne, konstrukcje przemysłowe
 • realizacje drogowe takie jak bariery akustyczne - zarówno te duże jak zaprojektowany przez nas Szklany Tunel Akustyczny w Warszawie, jak i te małe- ekrany stosowane przy drogach

Każdy Klient jest dla nas ważny i każdemu chcemy pomóc wcielić wizję w rzeczywistość

Pomagamy łącząc wiedzę inżynierską i doświadczenie branżowe w świetle wymogów prawa budowlanego oraz danego systemu, mając jednak na uwadze potrzeby naszego zleceniodawcy. Chętnie podejmujemy wyzwania i poszukujemy satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich zaangażowanych stron w realizację obiektu.  Charakter naszej pracy wymaga od nas efektywnej  współpracy z wieloma ludźmi i specjalistami w swojej dziedzinie, dlatego podchodzimy do tematu rzetelnie i z  zaangażowaniem, aby na końcu zawsze osiągnąć sukces. Cieszymy się, że w różnych miejscach w Polsce i na świecie stoją obiekty, przy których mieliśmy swój mały udział.


Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Lata pracy w branży oraz ciągły rozwój przez naukę i doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów, z kreatywnością i elastycznością podchodzimy do sygnalizowanych oczekiwań i wymogów współpracy. Dbamy o  bezpieczeństwo naszych Klientów, dlatego nasza firma  jest ubezpieczona od błędów projektowych na kwotę 1000 000 zł. W sytuacji, gdy realizacja tego wymaga podnosimy zakres i kwotę ubezpieczenia w ramach potencjalnego kontraktu wysokiego ryzyka.


 

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej? 

skontaktuj się z nami

Co i jak robimy?

Doradztwo techniczne

Podstawą doradztwa technicznego jest pogłębiona analiza. Usługi doradztwa technicznego dotyczyć mogą wielu aspektów związanych z realizacją planów i celów naszych Klientów. Zatem pod uwagę bierzemy nie tylko to, co jest przedmiotem zapytania, ale również kto i dlaczego pyta. Bazując na naszej merytorycznej wiedzy inżynierskiej, branżowej i na naszym doświadczeniu dokładamy wszelkich starań, aby pomóc naszym Klientom pokonać pojawiające się problemy i zaproponować optymalne rozwiązania w kontekście zebranych informacji. Doradztwo techniczne może pojawiać się na różnych etapach realizacji, od wizji przez jej realizację po zakończenie. Czasami potrzebna jest nasza wiedza ekspercka w procesach reklamacyjnych celem ustalenia przyczyn występujących wad.

Doradztwo techniczne wymaga  zebrania informacji o przedmiocie zapytania oraz wszelkich parametrów w świetle wiedzy inżynierskiej i prawnej. Doradztwo często  wymaga także dokonywania wstępnej analizy statyki konstrukcji i wypełnień,  częściowego projektowania w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, materiałowym, wykonawczym, montażowym i ekonomicznym.

 

Na tej bazie powstawać mogą:
 • opinie i ekspertyzy techniczne
 • raporty sprawozdawcze
 • wytyczne do procesów przetargowych
 • wytyczne do zamówień materiałowych
 • rekomendacje optymalnych rozwiązań

 


Projektowanie

Do naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie do analizy numerycznej i modelowania 2D oraz 3D. Tworzymy dokumentację zgodnie z międzynarodowymi standardami uwzględniając przy tym wymagania i potrzeby naszych Klientów. Projektujemy:

 • wszelkiego typu fasady aluminiowo-szklane
 • elewacje wentylowane: ceramiczne, kompozytowe, aluminiowe i inne
 • świetliki, daszki szklane i sufity podwieszane
 • przegrody ogniowe, akustyczne, ozdobne
 • różnego rodzaju konstrukcje nośne - proste i skomplikowane kształty
 • konstrukcje specjalistyczne - obecne nie tylko w budownictwie, ale i  w branży przemysłowej
 • elementy wykończeniowe i wsporcze - balustrady, reklamy, elementy wykończenia wnętrz, itp.
Nasze specjalistyczne biuro konstrukcyjno-projektowe wykonuje następujące typy projektów:
 • projekt koncepcyjny -na bazie pierwotnych danych wyjściowych dotyczących realizacji, tj.: co, gdzie, kiedy, jakie są założenia, jakie ma spełniać parametry i funkcje,  możliwe jest stworzenie wstępnego projektu konceptualnego w ramach współpracy z Klientem celem znalezienia optymalnych rozwiązań obiektowych dla zadanych warunków rzeczywistych, natomiast dla architektów i inwestorów może to być  jeden z elementów projektu przetargowego.
 • projekt wykonawczy - opracowywany jest zazwyczaj na wstępnych założeniach koncepcyjnych czy architektonicznych, obejmuje w swoim zakresie pełną analizę statyczno-wytrzymałościową MES dla konstrukcji, szkła, a także zawiera w sobie widoki, przekroje pionowe i poziome wraz z głównymi detalami obiektowymi
 • projekt warsztatowy -  tworzony jest na bazie projektu wykonawczego w oparciu o pomiar geodezyjny lub na bazie założeń projektowych przy zachowaniu z góry ustalonych tolerancji wykonania konstrukcji budynku; projekt ten wykonywany jest według potrzeb zamawiającego, uwzględnia on cele wykonawczo-montażowe; zazwyczaj zawiera rozrysowane poszczególnych elementów konstrukcji i wypełnień (profile aluminiowe, stalowe, akcesoria systemowe, szkło, panele, wsporniki) wraz z ich oznaczeniem na rysunkach widokowych, zestawieniem ilościowym i uwzględnia dodatkowe domiary do punktów charakterystycznych obiektu; możliwe jest również narysowanie obróbek blacharskich w rozwinięciu oraz wykonanie trójwymiarowych rysunków profili jako pliki wsadowe do centrów obróbczych
 • projekt powykonawczy - jest to projekt, który powstaje na bazie projektu wykonawczego z uwzględnieniem informacji otrzymanych od kierownika budowy o wszystkich zmianach  wynikłych w procesie realizacji w celu odzwierciedlenia rzeczywistego efektu wykonanych prac na obiekcie
 • projekt zamienny, naprawczy - opracowanie uwzględniające wszelkie znaczące zmiany w stosunku do pierwotnego projektu wykonawczego, chodzi tu o zmiany: konstrukcyjne, zmiany systemu, zmiany podziału, zazwyczaj takie projekty wymagają nowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, często wiąże się to z pracą od początku, aby uniknąć błędów na etapie wprowadzania zmian

Liczymy

W oparciu o merytoryczną wiedzę i programy specjalistyczne oraz weryfikację zgodną z europejskimi normami dokonujemy analizy statyczno-wytrzymałościowej MES:

 • dowolnych prętowych układów płaskich i przestrzennych
 • elementów bryłowych o różnym stopniu skomplikowania
 • zestawów szklanych
 • mocowania wsporników i kotew
 • posadowienia budynków

Analizy statycznej dokonujemy dla wszelkiego typu materiałów konstrukcyjnych:

 • stal
 • aluminium
 • drewno
 • żelbet
 • szkło

 

Pracujemy na licencjonowanych programach graficznych i obliczeniowych. Ściśle współpracujemy z doświadczonym i liczącym się w branży budowlanej konstruktorem i rzeczoznawcą budowlanym o nieograniczonych uprawnieniach budowlanych.


Nadzorujemy

Świadczymy usługi w zakresie nadzoru na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Oferujemy:

 • weryfikację projektów wykonawczych i warsztatowych
 • kontrolę prac produkcyjnych w zakładach prefabrykacji
 • kontrolę prac montażowych na budowie
 • weryfikację materiałów
 • weryfikację i koordynację projektów branżowych
 • weryfikację dokumentów w zakresie stosowanych materiałów

Jesteś zainteresowany współpracą?

skontaktuj się z nami

Ile to kosztuje?

Do każdego zapytania ofertowego podchodzimy indywidualnie.

Wycena  dokonywana jest  na podstawie otrzymanych informacji o obiekcie oraz indywidualnych wymogów Klienta.

Pod uwagę bierzemy:

 • zakres prac w ramach usługi
 • stopień skomplikowania przedmiotu wyceny
 • roboczogodziny - szczególnie przy doradztwie
 • wielkość obiektu - gabaryty, powierzchnie
 • ilości  i rodzaj analizowanych konstrukcji
 • ilość i częstotliwość wyjazdów na budowę
 • wymóg modelowanie 2D czy 3D
 • wymogi terminowe
 • indywidualne potrzeby Klienta  - zamówienie materiałowe, ilość wydruków, pliki wsadowe do centrów obróbczych, konieczność raportowania, itp.

Do wyceny podchodzimy solidnie i rzetelnie. Dokładamy wszelkich starań, aby warunki współpracy były jasno doprecyzowane i zawarte były w dokumencie ofertowym. Oczywiście jesteśmy otwarci na partnerską negocjację cenową, szczególnie gdy dotychczasowa historia naszej współpracy nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Dlaczego warto zapłacić za nasze usługi?

 1. Dzięki współpracy z nami możesz zaoszczędzić pieniądze
  • z wyprzedzeniem pomożemy Ci wybrać  optymalne rozwiązania techniczne i materiałowe
  • nasze doradztwo ułatwi Ci podejmowanie trudnych decyzji, z którymi wiąże się wysokie ryzyko inwestycyjne
 2. Dzięki współpracy z nami wzrasta Twoje bezpieczeństwo
  • podstawową wartością naszej firmie jest uczciwość
  • dbamy o to, aby zastosowane rozwiązania spełniały wszelkie normy wytrzymałościowe i były zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi
  • część odpowiedzialności za pojawiające się błędy w realizacji spada na nasze biuro  - nasza firma jest ubezpieczona na kwotę 1 000 000 zł
 3. Dzięki współpracy z nami zyskujesz gwarancję jakości oferowanych przez nas usług
  • tworzymy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, który z otwartością podchodzi do Twoich potrzeb
  • w naszej pracy kładziemy nacisk na rozwój i dążymy do mistrzostwa - Twój sukces jest naszym sukcesem
 4. Dzięki współpracy z nami zyskujesz zaangażowanego partnera biznesowego
  • zawsze reprezentujemy interesy naszych Klientów sygnalizując z wyprzedzeniem  wszelkie możliwe trudności, przeszkody, zagrożenia dotyczące danej realizacji
  • nie zostawiamy Cię na placu boju samego - podejmujemy wyzwania i szukamy satysfakcjonujących  rozwiązań dla Klienta w świetle dopuszczalnych norm i wiedzy eksperckiej

Jesteś zainteresowany współpracą? Chciałbyś otrzymać wycenę?

skontaktuj się z nami

Bądź z nami na bieżąco